Naslovica Priop?enja Predsjednica RH i hrvatskog naroda!

Elektroprivrede HZ HB d. d. Mostar

   
   
   
   

HKD "Napredak" Mostar
Ul. Kneza Mihovila Viševi?a Humskog bb,
88000 Mostar, BiH

Tel./fax.:  +387 36 323 310
Mob: +38763 326 505
e-mail:
info@hkd-napredak-mostar.ba

Predsjednica RH i hrvatskog naroda!

Draga Predsjednice RH i hrvatskog naroda!

Radujemo se Vašem ?eš?em obilasku hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini!
Nakon što ste vratili ponos i dostojanstvo stanovništva u Republici Hrvatskoj, svaki Vaš obilazak hrvatskog naroda i katoli?kog puka u Bosni i Hercegovini vra?a nam ponos i samopouzdanje.

kolinda

Posredstvom medija, posebice TV Dnevnika, saznali smo da Vas je Komitet za dodjelu Me?unarodne nagrade Isa-beg Ishakovi? nominirao za ovogodišnju nagradu. Nagradu ste u Sarajevu sino? (10. rujna) i primili. ?ini mi se da je potrebno još nešto znati: „Nagrada "Isa-beg Ishakovi?", stoji u medijima, ime je dobila po osmanskom upravitelju Bosne iz 15. stolje?a koji se smatra jednim od utemeljitelja Sarajeva kao urbanog središta u tom razdoblju.“ Me?utim, nisu Vam rekli da je „Isa-beg Ishakovi?" sin islamiziranog Ishaka bega Hranuši?a – Kotromani?a, niti da je unuk posljednje bosanske kraljice Katarine, koja je rodom iz Hercegove zemlje. Nadalje nisu Vam spomenuli da je više stolje?a prije mladog Sarajeva, postojala starija Vrhbosna.

Zahvaljujem Vam što ste u svom zahvalnom govoru, uz ostalo, spomenuli Vrhbosnu. Podsje?am, da ?ak 300 godina prije 1238. gradi biskup Ponza u mjestu Brdo kod Vrhbosne katedralu sv. Petra i Pavla i uz nju kaptol. Tako se grad Sarajevo tri stotine godina prije osmanlijske okupacije naziva Vrhbosanjem. Iz toga doba prona?en je kamen s ugraviranim natpisom: 'Beati Petri in Verb(osna)", koji je uzet kao logotip Papina posjeta Crkvi u BiH.

To uz ostalo javnosti nije dostupno jer nemamo svojih medija. Prošle godine, HTV je dokinula svoje dopisništvo u Mostaru, te se dobiva dojam, da katolika i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nema. Tako se obmanjuju doma?e i svjetske pozornice.
Molim Vas uime ?lanova Napretka, Akademije i hrvatskog naroda, pokušajte nam vratiti medije i pove?ajte broj glasa?kih mjesta.

Draga Predsjednice, korijeni krš?anstva i hrvatstva na podru?ju Bosne i Hercegovine dublji su od 1945 i 1463. godine.
Darujem Vam ?udesni plod hercegova?kog krša, ljudske marljivosti i Božje darežljivosti koji, usprkos kamenja, plodnoj zemlji i žeženom suncu, kako svjedo?i i Antun B. Šimi?, zori i donosi dražesne plodove.

„…Na nebu modrom eno
Sjajna se preliva duga
I svirka flauta bruji
Sred malog zelenog luga...
To himnos jeseni ori -
I šipak i grož?e zori.“

Uz Vas smo poput zrnaca u ovom nesebi?nom daru: Bog Vam podržao ljepotu i bila krcata dobrim idejama i plodovima kao šipak zrncima

akademik fra Andrija Niki?, predsjednik
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sa sjedištem u Mostaru
i Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Mostaru

Mostar, 11. rujna 2015.

 

 

youtubePratite nas na YouTube!

Uvodna rije?

AndrijaNikicU vremenu elektronsko - informativne povezanosti i želje za brzim prenošenjem zna?ajnijih doga?aja, te radoznalosti ?lanova Napretkove obitelji o rasprostranjenosti, životu i djelovanju našega društva želimo ponuditi podatke o Napretkovoj kolijevci – onoj u Mostaru – i pomla?ivati je višestrukim vijestima i novostima vezanima za našu aktivnost. Želimo vas diljem svijeta izvješ?ivati o ura?enom, o onome što trenuta?no radimo i onome što kanimo uraditi.

Više

 

Mostar, 1. sije?nja 2008.

Prof. dr. fra Andrija Niki?