Naslovica Napretkovi kalendari Kalendar za 2018. godinu
Kalendar za 2018. godinu Ispis E-mail

Prof. dr. fra Andrija Niki?, predsjednik HAZU I
Hrvatskog kulturnog društva“Napredak” M O S T A R
88000 MOSTAR, p. p. 17.
džepni tel.: 00387-63/326 505
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Obavijest o  Napretkovu i Akademijinu kalendaru za 2018. 

 Naš povijesni kalendar za 2018. posve?en je našaš?u slike Gospe s Djetetom koju su, prema živoj predaji, franjevci iz Ljubuškog  i Samostana svete Kate, s ostalim dragocjenostima davne 1468. odnijeli u Zaostrog, prigoda je da se objavi na naslovnoj i smanjena, uz samostane na ostalim stranicama 14 lisnog našeg Kalendara za 2018. godinu.

kalendar-2018

Usprkos svemu, fratri su Gospino svetište u Zaostrogu upisali me?u svjetska Gospina svetišta o ?emu svjedo?i isusovac Vilim G. u svom djelu Atlas Marianus, München, 1672. godine. On spominje  lik Gospe Zaostroške me?u 2709 najpoznatijih ?udotvornih marijanskih likova na svijetu.
Od dolaska prvih fratara, prije gotovo 800 godina, pa sve do danas franjevci su jedina živa ustanova koja je nadživjela srednjovjekovne banove, hercege i kraljeve, sultane, careve, predvodnike politi?kih vlasti pa puni ideala na po?etku 21. stolje?a idu u budu?nost. Dram radosti tijekom stolje?a franjevci su tijelom i dušom pla?ali. To svjedo?e naši franjeva?ki mu?enici…

Cijena kalendara je 5 KM.

Kalendar možete vidjeti na - www.hkd-napredak-mostar.ba i naru?iti na adrese:

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Mostar  - 036 323 310 - 88000 MOSTAR, p. p. 17. Ulica Kneza M. V. Humskog, br. 2, p. p.17
Osobe: Fra Andrija Niki?, predsjednik -   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ;
tajnik Drago Kutle 063 318 722 - 036 323 310  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript -  i - Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript

NA DOBRO VAM DOŠAO BOŽI?, MLADO 2018. LJETO, TE 116. NAPRETKOVA I ŠESTA GODINA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI – kalendarom za 2018.

Prof. dr. fra Andrija Niki?

Hercegovina, 25. studenoga 2017.