Naslovica Ukorak s vremenom Diplome za te?aj njema?kog jezika
Diplome za te?aj njema?kog jezika Ispis E-mail

SVE?ANA DODJELA DIPLOMA ZA ZAVRŠENI TE?AJ

NJEMA?KOG JEZIKA – stupanj A1.

Predsjednik Napretka fra Andrija Niki? u srijedu, 31. svibnja u 18 sati
uru?io je diplome za završeni te?aj njema?kog jezika.

POPIS:

1. Igor ?uljak
2. Ana Drljo
3. Zvonimir Petrovi?
4. Ines Mari?
5. Igor Mari?
6. Krešimir Šiljeg

Voditeljica te?aja njema?kog jezika u Napretku je
Ivona Deronji?, magistra njema?kog jezika.

?estitamo im!

HKD NAPREDAK MOSTAR

31. svibnja 2017.