Ispis E-mail

Akademijina i Napretkova ?estitka za Boži? i 2018. godinu

Hvaljen Isus i Marija!

Draga krš?anska bra?o i sestre, dragi prijatelji i ljudi dobre volje!

?estit Vam Boži? i blagoslovljena 2018. godina!

Moja ovogodišnja ?estitka doziva u pamet da nas Bog voli i poru?uje: ?ovje?e probudi se. Bog je postao ?ovjekom! Božja Rije? je tijelom postala i nastanila se me?u nama!

Boži? je zapo?eo u Božjem srcu. On je potpun kada stigne u ljudsko srce.
Boži? se temelji na razmjeni darova: dar Božji ?ovjeku je njegov Sin; a dar ?ovjekov Bogu postaje kada se mi darujemo Bogu.

Evo Boži?a! A Boži? nije samo datum. Boži? je stanje našeg uma i srca. Tako Boži? postaje dan koji drži svo vrijeme zajedno.

Novi naš povijesni kalendar za 2018. posve?en je Gospi Ljubuškoj. Gospa je bila i ostala suputnica i supatnica naših fratara. Njih je dovela u Hercegovinu. S njima je bdjela u Franjeva?kom samostanu u Ljubuškom. Njih je ?uvala od 1468. u Zaostrogu, njihovu slavu je proširila, Gospa je bila i ostala suputnica i supatnica naših fratara, uklju?uju?i ih me?u ?uvare 2709 najpoznatijih ?udotvornih marijanskih svetišta 1672. godine. Gospa je me?u nama svojim ukazanjima od 1981. godine u Me?ugorju. Gospa želi svakodnevno ostati s nama, na što podsje?aju stranice našeg kalendara. Gospa svjedo?i da su franjevci tijekom gotovo 800 godina u Hercegovini, pa sve do danas jedina živa ustanova koja je nadživjela srednjovjekovne banove, hercege i kraljeve, okupatorske sultane, austrougarske careve i kraljeve, te kona?no i predvodnike politi?ke vlasti tijekom dvadesetoga stolje?a. Fratri, puni ideala na po?etku XXI. stolje?a idu u budu?nost s Gospom. Dram radosti tijekom stolje?a fratri su s vjernim pukom tijelom i dušom pla?ali. To svjedo?e naši franjeva?ki i katoli?ki mu?enici, koje je Bog na nebu okrunio.

Pjesnikinja Marija Dubravac iz Australije poru?uje:

„?ar Boži?a nek se vje?no mla?a,
Mir nek grli ratove i zlobu.
Nek se sloga ?ovje?anstvu ra?a,
Mržnji, ratu, mjesto je u grobu.
Do?i, do?i, Isuse maleni,
Još na svijetu za te mjesta ima.
Domovi nam širom otvoreni,
Evo stana u našim srcima."

U ozra?ju boži?nih i novogodišnjih blagdana, pozivam ?itatelje: Uputimo se prema Novoj godini s Božjim blagoslovom. Neka nas Gospodin blagoslovi i neka nas ?uva! Neka nas licem svojim obasja i milostiv nam bude! Neka nam se Gospodin smiluje i mir nam svoj dadne! (Usp.: Br 6, 24-26). Zagovorom Gospe Ljubuške, sv. Katarine, sv. Franje, sv. Ante i ostalih zagovornika neka nas, u 2018. godini, prati mir i dobro!

Na dobro vam došao Boži?, Mlado 2018. ljeto i 116. Napretkova i šesta Akademijina godina s kalendarom za 2018. godini želi

fra Andrija Niki?, predsjednik